Úřední deska

Rozpočtové opatření č.3 /2023

 Zveřejněno 9.3.2023

 Stáhnout přílohu: ro č.3/2023

Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2023 dne 14.3.2023

 Zveřejněno 6.3.2023

 Stáhnout přílohu: Pozvánka

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022

Zveřejněno 3. 3. 2023
Stáhnout přílohu: návrh závěrečného účtu za rok 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022

Zveřejněno 3. 3. 2023
Stáhnout přílohu: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

 Zveřejněno 28.2.2023

 Stáhnout přílohu: Informace

                                   Seznam

Svazek obcí pro komunální služby - Valná hromada a hospodaření svazku

Zveřejněno 23.2.2023

Stáhnout přílohu: pozvánka na valnou hromadu

Stáhnout přílohu: návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2028

Stáhnout přílohu: návrh rozpočtu na rok 2023

Stáhnout přílohu: návrh závěrečného účtu za rok 2022

Stáhnout přílohu: zpráva auditora o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2022

 

Rozpočtové opatření č.2 /2023

 Zveřejněno 14.2.2023

 Stáhnout přílohu: ro č.2/2023

Pozvánka za zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2023 dne 7.2.2023

 Zveřejněno 27.1.2023

 Stáhnout přílohu: Pozvánka

Informační kampaň Policie ČR - internetové podvody

Zveřejněno 26.1.2023

Stáhnout přílohu: Leták prevence 1

                                  Leták prevence 2

Rozpočtové opatření č.1 /2023

 Zveřejněno 26.1.2023

 Stáhnout přílohu: ro č.1/2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy: stanovení místní a přechodné úpravy provozu

Zveřejněno 16. 1. 2023
Stáhnout přílohu: VYHLÁŠKA

                                  Schémata  

         

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta republiky

Zveřejněno 16.1.2023
Stáhnout přílohu: oznámení

Výsledky voleb 1.kola volby prezidenta republiky ve volebním okrsku č.1 obce Horní Vilémovice

Zveřejněno 14.1.2023
Stáhnout přílohu: výsledky

Rozpočtové opatření č.6 /2022

 Zveřejněno 12.1.2023

 Stáhnout přílohu: ro č.6/2022

Veřejná vyhláška Kraje Vysočina o zveřejnění návrhu Aktualizace č.9

Zveřejněno 6. 1. 2023
Stáhnout přílohu: informace

Informace obcím o zřízení drive-in stanovišť a telefonní linky pro možnost hlasovat z domova

Zveřejněno 4. 1. 2023
Stáhnout přílohu: informace