Významné osobnosti

Jarmila Urbánková

23. února 1911 se v Horních Vilémovicích u Třebíče narodila básnířka, spisovatelka, překladatelka Jarmila Urbánková. Studovala v Brně na filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Pracovala na ministerstvu informací, ve Státním nakladatelství dětské knihy, Literárních novinách a Československém rozhlase. Později se stala spisovatelkou z povolání. Překládala z angličtiny, francouzštiny, němčiny, bulharštiny a slovenštiny. Věnovala se také tvorbě pro děti.

Z díla: Rozbité zrcadlo, Slunečnice, Větrný čas, Vonička, Kde zvířátka bydlí, Pod milostnou lunou, Krůpěje, Ozvěny jar. Zemřela v Praze 13. května 2000.

Otec Jarmily Urbánkové Jaroslav Urbánek sloužil ve Vilémovicích v letech 1898-1924 jako farář.

Václav Jaša

 Václav Jaša (27. září 1886 Horní Vilémovice – 27. března 1976 Plaveč) byl československý politik a meziválečný poslanec Národního shromáždění republiky Československé za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou.
Biografie:
Po parlamentních volbách v roce 1920 se stal poslancem Národního shromáždění. Byl do sněmovny kooptován až dodatečně roku 1921 jako jeden ze čtyř nových poslanců reprezentujících Československé legie. Mandát obhájil v parlamentních volbách v roce 1925, parlamentních volbách v roce 1929 a parlamentních volbách v roce 1935. Poslanecký post si oficiálně podržel do zániku parlamentu 21. března 1939, přičemž ještě krátce předtím v prosinci 1938 přešel do nově zřízené Národní strany práce. Angažoval se v Československých legiích. Profesí byl řídícím učitelem. Podle údajů z roku 1935 bydlel v Znojmě. Za druhé světové války byl za odbojovou činnost vězněn v Kaunicových kolejích a v koncentračním táboře Terezín. Po válce působil na Okresním národním výboru ve Znojmě jako osídlovací referent, referent pro otázky kulturní a sociální a referent pro církevní otázky. 
(zdroj Wikipedie)