Základní informace

Starosta: Vlastimil Caha
Místostarosta: Svoboda Leoš
Zastupitelé: Zdeněk Doležal ,  Bohuslava Koukalová,  Ing. Jiří Popek,  Jiří Pojer 
 

KONTAKTY ÚŘADU
Starosta Vlastimil Caha
Adresa úřadu Horní Vilémovice 13
PSČ 67507
Úřední hodiny dle potřeby
Telefon 568 886 217
Mobil 725 101 340
IČO 00376990
e-mail:      obec@hornivilemovice.cz
bankovní spojení  ČSOB: 235788672 / 0300 
datová schránka i7gbf45

                                     

STATISTICKÉ ÚDAJE
Rozloha (ha) 976
Počet obyvatel 79
Z toho v produkt. věku:  
Průměrný věk:  

 


INFORMACE, KDE JSOU ZVEŘEJŇOVANÉ DOKUMENTY OBCE
HORNÍ VILÉMOVICE K NAHLÉDNUTÍ
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona 24/2017 Sb., oznamujeme, že návrh a schválený rozpočet obce, schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet obce, návrh a schválený závěrečný účet obce, schválený střednědobý výhled rozpočtu obce a schválená pravidla rozpočtového provizoria jsou zveřejněny na internetových stránkách obce na adrese www.hornivilemovice.cz a do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři obecního úřadu na adrese Horní Vilémovice 13 a to v pátek 18:00 – 19:00, v případě nepřítomnosti po e-mailové (obec@hornivilemovice.cz) nebo
telefonické (725101340) dohodě.