Základní informace

Starosta: Ing. Jiří Popek
Místostarosta: 
Zastupitelé: Vlastimil Caha, Zdeněk Doležal,  Bohuslava Koukalová, Ing. Josef Kotoun, Jiří Pojer, Leoš Svobod

KONTAKTY ÚŘADU
Starosta Ing. Jiří Popek
Adresa úřadu Horní Vilémovice 13
PSČ 67507
Úřední hodiny Úterý: 16:00 - 17:00
Telefon 568 886 217
Mobil 731 144 648
IČO 00376990
e-mail:      obec@hornivilemovice.cz
bankovní spojení  ČSOB: 235788672 / 0300 
datová schránka i7gbf45

                                     

STATISTICKÉ ÚDAJE
Rozloha (ha) 976
Počet obyvatel 79
Z toho v produkt. věku:  
Průměrný věk:  

 


INFORMACE, KDE JSOU ZVEŘEJŇOVANÉ DOKUMENTY OBCE
HORNÍ VILÉMOVICE K NAHLÉDNUTÍ
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona 24/2017 Sb., oznamujeme, že návrh a schválený rozpočet obce, schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet obce, návrh a schválený závěrečný účet obce, schválený střednědobý výhled rozpočtu obce a schválená pravidla rozpočtového provizoria jsou zveřejněny na internetových stránkách obce na adrese www.hornivilemovice.cz/urad/uredni-deska a do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři obecního úřadu na adrese Horní Vilémovice 13 po předchozí domluvě, v případě nepřítomnosti po e-mailové (obec@hornivilemovice.cz) nebo
telefonické (725101340) dohodě.