Menu:

Základní informace

Starosta: Vlastimil Caha
Místostarosta: Svoboda Leoš
Zastupitelé: Zdeněk Doležal ,  Ing. Kamila Doležalová,  Bohuslava Koukalová,  Ing. Jiří Popek,  Jiří Pojer 
 

KONTAKTY ÚŘADU
Starosta Vlastimil Caha
Adresa úřadu Horní Vilémovice 13
PSČ 67507
Úřední hodiny dle potřeby
Telefon 568 886 217
Mobil 725 101 340
IČO 00376990

e-mail:                                           obec@hornivilemovice.cz

bankovní spojení                         ČSOB: 235788672 / 0300 

datová schránka                          i7gbf45

STATISTICKÉ ÚDAJE
Rozloha (ha) 976
Počet obyvatel 79
Z toho v produkt. věku:  
Průměrný věk:  
 
 

INFORMACE, KDE JSOU ZVEŘEJŇOVANÉ DOKUMENTY OBCE
HORNÍ VILÉMOVICE K NAHLÉDNUTÍ
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění zákona 24/2017 Sb., oznamujeme, že
návrh a schválený rozpočet obce, schválená rozpočtová opatření, která
mění schválený rozpočet obce, návrh a schválený závěrečný účet obce,
schválený střednědobý výhled rozpočtu obce a schválená pravidla
rozpočtového provizoria jsou zveřejněny na internetových stránkách
obce na adrese www.hornivilemovice.cz a do jejich listinné podoby je
možno nahlédnout v kanceláři obecního úřadu na adrese Horní
Vilémovice 13 a to v pátek 18:00 – 19:00,
v případě nepřítomnosti po e-mailové(obec@hornivilemovice.cz) nebo
telefonické(725101340) dohodě.