Menu:

Knihovna v Horních Vilémovicích

OTEVÍRACÍ DOBA:

říjen-květen   pátek 18.00-19.00

červen-září    pátek 19.00-20.00