Menu:

Hasiči

Dne 30.6.2018 oslaví SDH v Horních Vilémovicích 120let od založení.

Stáhnout přílohu: pozvánka

Sbor byl založen roku 1898, první valná hromada se konala 8. ledna 1899. zachoval se zápis, ze kterého se dozvídáme, že prvním náčelníkem byl zvolen Adolf Pospíšil - učitel. Členy sboru byli: Jaroslav Urbánek - farář, Jaroslav Caha - rolník, František Caha, Josef Toman. V roce 1900 byla zakoupena dvoukolová ruční stříkačka, která byla v roce 1998 při příležitosti oslav 100 let trvání sboru rekonstruována.