Menu:

Knihovna v Horních Vilémovicích

OTEVÍRACÍ DOBA:

říjen-květen   pátek 18.00-19.00

červen-září    pátek 19.00-20.00

AKCE U HŘIŠTĚ 

V sobotu 1.7.2017 od 15:00 se koná u příležitosti zahájení prázdnin dětský den. Od 20 hodin následuje taneční zábava.

Všichni jsou srdečně zváni.

 ZDOBENÍ PERNÍČKŮ